บุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ถวายแด่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา


start: Footer -->