สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้


start: Footer -->