ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจัดอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ เพื่อรองรับในงาน“พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ถวายแด่พระวิมาดาเธอ


start: Footer -->