ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินฯ ร่วมมือกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสอบการประเมินบุคคล ผลงาน และการสัมภาษณ์


start: Footer -->