ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินฯ จัดถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในงานฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำพุทธศักราช 2562


start: Footer -->