ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจัดอาหารว่างค็อกเทล ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ในงานฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำพุทธศักราช 2562


start: Footer -->