สำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และการจัดทำแผนการถวายความปลอดภัย คณะกรรมการอำนวยการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2562


start: Footer -->