ฝ่ายธุรกิจพื้นที่เช่าฯ ร่วมกับ กรมการปกครองท้องถิ่น จัดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมการปกครองท้องถิ่น


start: Footer -->