ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินฯ บุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


start: Footer -->