สำนักทรัพย์สินฯ ร่วมกับคณะวิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโครงการทำบุญเลี้ยงพระห้องประชุมแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่


start: Footer -->