สำนักทรัพย์สินฯ ร่วมมือ ม.สวนดุสิตและสำนักงาน ก.ก. จัดสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561


start: Footer -->