ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ เป็นตัวแทนอธิการบดี เข้ามอบกระเช้ารองราชเลขานุการในพระองค์ เนื่องในวารดิถี ขี้นปีใหม่ พ.ศ. 2562


start: Footer -->