ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เข้ามอบกระเช้าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 แด่คณะผู้บริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้


start: Footer -->