สำนักทรัพย์สินฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


start: Footer -->