ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562


start: Footer -->