ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย


start: Footer -->