สำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ

สำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ


start: Footer -->