สำนักทรัพย์สินฯ จัดประชุมพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานสังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562


start: Footer -->