ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมประชุมประเมินเพื่อแต่งตั้งให้พนักงานดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


start: Footer -->